Mange av Mjøsas seiljakter fikk motor i perioden 1900-1912. Opprinnelig var de aller fleste jaktene gaffelrigget, men FRAM hadde råseil før hun ble motorisert. Båten het først ODER, og det er tenkelig at navneskiftet kom sammen med motoriseringa. Vi ser at FRAM var en ganske enkel lastebåt, på bildet mangler den mast og lastebom. Men den kan tenkes at den her er under om- eller nedrigging. Vinsjen er på plass, vi ser kompasset på styrehustaket (eller er det eksosrøret?) - og ovnsrøret fra kahytten i ruffen, uten kappe, men bare med ei luke. Brennoljetanken er plassert på dekk bak styrehuset. Datering og fotograf: ukjent.

Fram jakt motor s