Kjell Johs.Torgunrud har skrevet utfyllende informasjon i gjesteboka - mange takk!

"Det ble mudret ved innseilingen til Lillehammer dampskibsbryggge i 1993, 1994 og i 1995. Bildet ble tatt høsten 1994 da min far og jeg slepte en fullastet lekter på ca 70 kubbikmeter masse til dypt vann ca 1 nautisk mil syd for Lillehammer."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"WILLY" på mudringsoppdrag med lekter på slep. I styrehuset Kjell Johs. Torgunrud og Kåre Torgunrud stikker hodet ut av styrehusdøra. Bildet er sakset fra GLB's bok om virksomheten, men bildeteksten sier ikke noe om hvor og når bildet er tatt. Redaktøren håper å få hjelp til å finne ut av det.