Dette bildet har vi lånt fra Hedmarksmuseet. "S/S Kong Oscar" ved Hamar med dampen oppe, og i forgrunnen fru Johannessen som tar seg en søndagstur i Hamarbukta i robåt.

Kong Oscar_fru_Johannessen_v_Hamar