Meget opplysende kommentar fra Kjell Johs Torgunrud:

Dette var nok i 1973 da lekterne skulle brukes i anledning bygging av ny veibru ved Svanefoss. Vi ser at den gamle slepebøylen er fjernet for senere å sveise på en ny som var bedre egnet for slepetauet. Vi ser at det er brukt en avkappet lensestokk som slepebøyle under dette slepet. Ganske sikker på at styrmann var Ole Stranden. Han var en av de få som hadde kamera av båtkarene. Dekksgutt i bakgrunn var Håkon Bjerke. Begge to er fra Totenvika.


"Willy" på jobb med sleping av mudderlekter i Sundet/Eidsvoll. "Skibladner" skimtes til venstre i bildet. Redaktøren håper at noen kan gi flere opplysninger.... Skriv kommentar i gjesteboka.

Willy m_lekter_s