Mjøsas nærmeste nabovassdrag: M/S "GERD" kom til Hurdalssjøen i 1921 som tømmertrekker. Bygget i Holland, 14 meter lang og med en 80 HK dieselmotor (kom om bord i 1933). I drift for Hurdalssjøens og Andelvens Fellesfløtningsforening. 3 manns besetning i 1960: Skipper/maskinist Harald Støvland og 2 matroser: Kristian Strand og Oskar Sollien. Båten skal ha vært i bruk noen år i Holland før 1921. Kilde: "Vi og Værket" - Eidsvoll Historielag.

Gerd MS_s