Vi fortsetter med ferjebilder. Litt uskarpt, men "Mjøsfærgen" (hun som nå ligger på Minneslippen) legger her til ved Smedstua under flommen i 1927. Vi ser at det er gjort mange anstrengelser for at ferjekaia skulle fungere under flommen, og så vidt redaktøren erfarer ble ferjesambandet mellom Gjøvik og østsida opprettholdt selv om det var flom.

s