Det har vært mye oppmerksomhet i mediene om "Sævat" etter grunnstøtinga i Vorma. Derfor er det på sin plass med et historisk bilde av denne båten - 83 år gammel. Bildet er tatt før 1960, for da fikk båten nytt overbygg og Cat- motoren (som står om bord i dag) kom på plass. "Sævat" ligger nå i Minnevika, skal på slipp så snart som mulig, og har deretter oppdrag i nordenden av Mjøsa .

Svat s