Mjøssamlingenes egen "Start" har som kjent hatt flere utseender, her kommer et ikke tidligere publisert bilde slik båten var i lang periode - fra begynnelsen av 1920-tallet til 1950. Det kan se ut som om det står en søkelyskaster på styrehustaket - da må det ha vært strøm om bord. Det kan tyde på at bildet er fra sist i perioden. Dame og mann koser seg på dekk mens "Start" ligger for anker, noen som kjenner i gjen paret? Bildet er fra Ove Langaards arkiv.

Start ca_1930_m_og_d_s