Fortsatt Hamar, ved jernbanebrygga: Ei seiljakt losser, hest og kjerre står klar. Ukjent årstall.

Seiljakt og_hest_Hamar_s