I 1984 ble det solgt andelsbeviser til bevaring av ferja. Og - ikke overraskende - Arve M Nordsveen var en av mange som bidro med risikovillig kapital. Og han har donert det synlige beviset i nydelig porselen til Mjøssamlingene hvor det henger på kontoret i Sævatbua. Fartøyet har fått eget hus, men trives bare måtelig på land som museumsgjenstand. Men hun skal bevares og formidles! -  den utfordringen må Mjøsmuseet og Mjøssamlingene finne gode og framtidsrettede  løsninger på.

Foto: Høiberg

Helgya andelsbevis_plakett