Lørdag 28. juli er det FLØTINGENS DAG på Minne med Kåre Torgunrud som midtpunkt. Han vil fortelle og demonstrere, og ganske sikkert kan han forklare den riggen som bildet viser: et ambulerende soppeapparat. "Sopp" er i denne forbindelsen tømmerhåndteringens terminologi for "bunt". Tømmeret ble fløtet enten løst i lenser eller buntet sammen - i sopper. Soppingen kunne gjøres manuelt, men etterhvert ble det laget maskiner - "apparater" -  som gjorde denne jobben. Bildet viser et slikt apparat, og dette er altså flyttbart, eller "ambulerende", slik at det kunne slepes dit man hadde bruk for sopping.

Møt opp på lørdag 28.07.12 og hør mer om denne virksomheten!

Soppeapparat ambulerende_s