SÆVAT ligger for tiden overvintret ved steinbrygga på Kapp og uten vann under kjølen enda. Om det blir noen oppdrag i sommer vet vi ikke, men slik som det var på bildet under blir det nok ikke. Redaktøren leser i gamle dekksdagbøker om travle tider i 30-åra da mannskapene på SÆVAT, THOR og START gikk døgnkontinuerlige 3-timers skift fra april/mai til langt ut på høsten - med en fridag i uken. SÆVAT hadde skipper, maskinist, kokk, 2 matroser og 2 fløtere (følgere) om bord. På bildet ser vi de 2 følgerne ute på tømmerslepet.

(Foto: Mjøssamlingene)

Svat m_slep_s