Dette bildet må være et av de eldste av MJØSFÆERGEN (bygget 1923) - den som nå ligger i Røykenvika på Randsfjoden som RANDSFJORD. Svenn Sandvold har sendt oss bildet (postkort) som han har fått av Tore Vildåsen på Kapp. Redaktøren er ikke god på gamle busser, men noen av våre lesere vil kanskje kunne identifisere kjøretøyet. Det vil være en hjelp til datering av bildet - men 1920-åra kan ikke være helt galt. Lurer på hva mannen med hatt og koffert har i ryggsekken? Mange artige detaljer her....

Mjsfergen ved_Mengshol_s