Her er enda et bilde fra 1955 og båtene i opplag. Fotograf er ukjent for redaktøren, men siden kapt. Haugland tok bilder på sannsynligvis nøyaktig samme tidspunkt som da dette bildet er tatt, kan det være samme mann. Skibladner, Kvik, Stjernen, og lenger ute ser vi skorsteinen på Mira. Lillehammer ligger der også, og ytterst har Industri II forlist (ikke på bildet).

Minne 1955_bter