Vi følger opp forrige bilde med enda et av START - litt senere går vi ut fra (dette har vi også fått av Arlid Langaard). Arild's far Ove brukte mye tid på START, både på Mjøsa og med puss, stell og modifiseringer - og Arild har hatt utallige fine turer med båten slik som den var på dette bildet tatt ved Langaard-hytta i Nord-Feiring.  Det har opp gjennom årene vært en del synsing mht båtens eksteriør på denne tiden, men hvis vi i tankene fjerner arrangementet på toppdekket og reduserer litt på konstruksjonen på styrehustaket - så kan båten lett komme i familie med diverse av kystens skyssbåter. Noen tømmertrekker ligner hun jo ikke på dette tidspunktet - hvilket nok heller ikke var meningen. Men båten ble tatt godt vare på av Ove, og det har vi glede av i dag.

 Start Feiring_3