Dette bildet har vi fått av familien Fredholm i Totenvika - med solide aner i fartøymiljøet på Mjøsa.  BUNDEFJORD  er her på tur med glade mennesker,  Evald Pannegstuen står på styrbord side med kasjettlue og Adolf Malerstuen på babord med ditto lue. Bildet må være tatt etter 1925 da nevnte karer kjøpte båten sammen med Thorleif Malerstuen og Reidar Andersen av Hamar Dampskibsselskab. BUNDEFJORD skiftet maskin i 1922 fra damp til LEVAHN semidiesel, og da hun ble solgt i 1925 var det uten klasse som passasjerskip (uten at det på bildet ser ut til å bekymre eierne). Båten ble bygget som D/S PRØVEN i 1876, forlenget 1909, hugget 1960.

Bundefjord p_tur_s