Minne 1902_-_18_s

Minnevika er en god vinteropplagsplass og derfor er det herfra vi  kan  finne bilder av mange fartøyer samlet. Dette er fra tidlig 1900-tall og er tatt i en litt sjelden vinkel.

 Fra venstre: Kong Oscar, Tordenskjold, Nord (?), Thor og Viken. Bak overbygget på Viken ser vi kanskje enda en skorstein? Og foran Tordenskjold ligger enda en båt, kanskje ei jakt?