Fotografiet er datert 22. juni 1862, og fyller altså 149 år i dag. Det helt spesielle med bildet er at det sannsynligvis er det eldste som finnes med en mjøsdamper som en del av motivet. D/S FÆRDESMANDEN (1856) ligger ved Eidsvoll med dampen oppe, og flere lektere ligger for anker. Pakkhuset er ikke bygget enda. Navneplaten som skimtes på skovlekassen er den samme som finnes på Minne i dag. Nederst til venstre i bildet ses litt av slippen som Den Norske Hovedjernbane anla i 1859. Kilde: Arve Nordsveen. Foto: Hedmarksmuseet.