Per Sætre har gitt oss dette bildet som viser Skibladner i Vorma 1928. Pers mor, Olaug Elisabeth Olsen (Sætre) 4 år og Reidar Nestor Krogvold 5 år poserer.