D/S DØLEN med slep 8.september 1916. Vi ser slepetrossa tydelig, men ikke hva som henger i den andre enden. Sannsynligvis er det en mudderlekter siden Dølen ble anskaffet for mudringsarbeid sammen med paternosterverket DALEGUBRAN og 2 lektere i 1909. Anskaffer: Glommen og Laagens Brugseierforening (GLB). Verft: Fredrikstad Mek., bygg nr 126. 62 fot, 40 brt. Dette er en taubåt med et ganske uvanlig design. Fartøyet skulle nemlig også fungere som inspeksjonsbåt i forbindelse med reguleringer og skjønnserstatninger. På slike tokt var det mye fint folk om bord, og for at disse skulle ha best mulig komfort ble det bygget en mahognysalong på fordekket som kan minne om en liten jernbanevogn. I tillegg var det sentralvarme om bord, og sikkert også rikelig med proviant i både fast og flytende form.....  Dølen og tilhørende flytende materiell hadde fast ankringsplass rett nord for Fremmingøya i Vorma. På selva øya hadde GLB hovedbase med verksteder for vedlikehold. Mudringsoppdragene med Dalegubran og Dølen var i gang helt til 1962, da begge ble lagt opp ved Fremmingøya. Dølen sank i opplag i 1968 og mudderapparatet ble hugget samme år. Da GLB i 2010 overdro alle sine eiendeler på Minne til Mjøssamlingene, fulgte også Dølen med i gaven. Mange er nok ikke klar over at Mjøssamlingene også eier en dampbåt! - selv om den dessverre ligger på bunnen av Vorma.....