MS Bundeford sleper sprittanker fra HamJern. Tankene er på vei til Toten Brenneri og året er 1957 (dette er litt nye opplysninger). Etter hva redaktøren kan erindre, så måtte MS SÆVAT overta slepet av en eller annen grunn. Året etter ble Bundefjord lagt i opplag og ett år senere hugget. Bygget 1876 av Akers Mek som PRØVEN,  bygget om i 1909, fikk Levahn-motor i 1922, og var både passasjerbåt, fraktefartøy og tømmersleper og en god representant for bruksbåtene.