D/S THOR, bygget 1875 for Hovedjernbanen med slep av lektere som oppgave. Var også en god isbryter og dessuten Mjøsas eneste spesialbygde steam-tug. Var også en viktig tømmersleper. I dag skulle vi gjerne sett at ingen av de gamle damperne ble hugget, men da THOR ble til spiker i 1957 var det spesielt mange som mente at dette var for galt - båten var fri for rust og i god stand, men oppdragene manglet….