M/B FALKEN, tilhørende motorbåtklubben på Hamar, bukserer D/S BUNDEFJORD. Året var 1960, og må være tatt like før den gamle damperern først ble satt fyr på og senere hugget. (Foto: Hedmarksmuseet)