Sjøfartsdirektoratet melder i brev av 26.10.2017 at

M/F MJØSFÆRGEN (ex RANDSFJORDFERJA ex MJØSFÆRGEN III ex MJØSFÆRGEN) 

er blitt tildelt nytt kjenningssignal: LH2404

Navnehistoria: Fartøyet ble som nytt i 1923 døpt MJØSFÆRGEN. Da nåværende MJØSCRUISE ble bygget i 1963 skal vegvesenet ha forlangt at bilferger på riksvegsamband helst ikke burde ha romertall i navnet. Derfor ble denne 1963-ferga døpt MJØSFÆRGEN og 1923-ferga omdøpt til MJØSFÆRGEN III. (MJØSFÆRGEN II fra 1950 fikk dog beholde navnet selv om den gikk i samme rute). Da 1923-ferga ble kjøpt til Randsfjorden i 1967 ble den omdøpt til RANDSFJORDFERJA. Etter at den ble fritidsbåt i 1991 gikk den uoffisielt under navnet RANDSFJORD. Mjøssamlingene overtok båten i 2013 og da fikk vi tilbake det opprinnelige navnet MJØSFÆRGEN.