Mjøssamlingene har de siste 5 årene arbeidet for at alle mjøsbruer skal ha lanterner som markerer seilingsleden gjennom bruene - støttet av Oplandske DS. I oktober 2015 sendte vi brev til Jernbaneverket, Akershus fylkeskommune, Eidsvoll kommune, Vegvesenet og Kystverket og ba igjen om lanterner under bruene på Minnesund - også med tanke på den nye jernbanebrua som kommer over Minnevika. Like før jul fikk vi mail fra Vegvesenet, meget hyggelig! "Dette skal vi ordne!". Deretter en telefon fra NorConsult - de har tydeligvis fått oppdraget med å montere lanterner under vegbruene. Meget oppløftende! De ønsket rådgiving fra oss, og både redaktøren og Aksel Aspeli har jobbet med saken. Det er viktig at lanternene viser en rettlinlinjet kurs gjennom Minnestryken og at de er så kraftige at fungerer også på dagtid i tåke og nedbør. Løsningen kan bli utstyr som automatisk lyser sterkere på dagtid. Vi har dessverre ikke hørt noe fra Jernbaneverket, men nå som det er så god bevegelse i saken kan ikke JBV unnslå seg sitt genuine ansvar. Vi følger opp!

Mjøsbrua Moelv-Biri har røde lanterner. Det har også Nessundet Bru, men disse fungerer kun sammen med "gatebelysningen" på brua - de burde lyse hele døgnet. Alle bør være rundtlysende. Det finnes flere løsninger, den optimale på Minne - og som er standard - er lanterner som viser høyeste/dypeste seilingsled, og med sidelanterner. Midtlanterna er da hvit, med rød/grønn som sidelanterner i forhold til hovedretning. Hvite lanterner under bruene på Minne kan bli forvekslet med gatelysene på Langsetbrua. Derfor anbefaler vi røde rundtlysende på begge sider under alle bruene på Minne.

Bildene: Aksel Aspeli har laget noen bilder som illustrerer hvordan dette kan bli - bra jobbet Aksel!

Brulanterner Aksel a

Brulanterner tåke Aksel