I dag - 8. september  2015 - kan vi feire nok et framskritt for Mjøssamlingene og bevaringen av mjøshistoria. SKIBLADNERs gamle skorstein, som siden 2011 har ligget og rustet på kaia på Gjøvik kom til Minne. Planen om å reise den i ei rundkjøring som "pynt" er heldigvis og endelig skrinlagt -  redaktøren har aldri sett noen mening i å sette et maritimt kulturminne midt i et veikryss.... - og skorsteinen er snart 100 år gammel!

Stor takk til mannskapene i dag: Solberg-kara på Gjøvik (de nye eierne av WINNIE), Sveinung som kjørte klenodiet med traktor, Amund som lånte ut traktoren, Arild (som alltid er på plass!), Åge og Ole Arnt som organisatorer - og Arne som fikk formalitetene på plass.

Se video på oa.no HER

Skorstein

Skorsteinen losses på Minne - Åge Bjørnstad fikk hjelp av Nordic Crane - og jubler!