22.05:  Ferdig arbeid! Øverste del av slippen - fra normalvannstad og utover - er nå rehabilitert! Stor takk til alle som har bidratt - spesielt til våre frivillige. Vi håper nå på en periode neste vår med laveste regulerte vannstand slik at resten også kan tas. Vi har samlet svært mye god kunnskap og erfaring nå, så det blir mye lettere i neste omgang. 

ss

Over: Eikeplank under midtstrengene for å heve disse 38 - 40 mm i forhold til sidestrengene. 

Under: Motordrevet utstyr må til for boring i slippers og montering av skruer.

Bor

Og så er jobben gjort - for i år! Richard Krogvold (nr 2 fv) har gjort en uvurderlig jobb for oss i dette arbeidet.

S

************************************************************************************************************************************

20.mai: Nye skinner ble lagt ut og arbeidet med tilpassing, skjøting og oppretting er i gang. Ved hjelp av en velvillig Oslo Finèrfabrikk og vår lokale tømrer Jan Kristen Brodshaug klarte vi på kort tid å skaffe eikeplank som legges under midtstrengen for å få rett høyde. Gjersing på Minnesund skjærer nødvendig shims for finjusteringa - og heldigvis er Iversen leveringsdyktig i det meste av hjelpeverktøy. Richard følger arbeidet nøye og er meget godt tilfreds med de svenske rallarne!

Skinnerbs

Foto: Arild Langaard

Skinneras

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.mai kom endelig arbeidet med selve slippen i gang. Vannstanden i Mjøsa har ikke vært helt på vår side i denne saken, så vi må slå oss til ro med at kun den øverste delen - fra normalvannstandsmerket og ca 20 m utover - blir restaurert i år. Resten må vi prøve å få tatt neste år. Men dette er den delen av slippen som har størst belastning ved opphaling av fartøyer. Det er RAILCOM - under kyndig veiledning av vår egen Richard Krogvold - som utfører jobben.

Slipp2s

Foto: Arild Langaard

Slipp1s