Slippen på Minne skal rehabiliteres - helst så raskt som mulig. Men ting tar tid, og vi får se hvor mye vi får gjort i år. Det svenske firmaet RAILCOM er hyret inn for å gjøre denne jobben. Rett og godt materiell er en god start. Richard Krogvoll fant skinner med riktig dimensjon på Lunner stasjon/Gjøvikbanen - der spor 2 er revet. Ca 10 tonn med brukte skinner på 12 meters lengde - nesten uten slitasje - ble lunnet fram av en lokal hadelandsbonde med traktor. Deretter lastet på en semitrailer med kran fra Oppland Metall og kjørt til Minne 9.mai og losset ved slippen.

Skinner 09.05.15 s