Ett år og 3 måneder etter at Mjøssamlingene overtok ferja, er nå endelig det formelle ved eierskiftet helt i orden. Tidligere eier har sendt inn skipsskjøte til Sjøfartsdirektoratet, og vår søknad er innvilget. Fartøyet har fått tilbake sitt opprinnelige navn MJØSFÆRGEN, ny hjemmehavn er Hamar (det eneste stedet ved Mjøsa som er godkjent). Kjenningsignalet er som før: 11065.

Se nytt nasjonalitetsbevis under knappen "foreningen".

Navnet er ikke malt på enda, ser bare slik ut.... :-)

Mjsfrgen N