Mandag 27. oktober fikk Mjøssamlingene besøk av 35 elever fra Feiring skole. Foreningen hadde laget et opplegg for dagen (9.30 - 14) som inneholdt omvisninger, turer med M/B "START" og litt undervisning i Amundstua - med lett servering - og vi avsluttet med knoper og knuter. Mjøssamlingene stilte med Arve, Arild, Frank, Åge og Per Inge. Skolebesøk har lenge vært et stort ønske, og vi satte ekstra stor pris på at nettopp FEIRING kom denne dagen. Vi fikk gode tilbakemeldinger, og håper at flere skoler benytter muligheten til å bli kjent med både Mjøsa og lokalhistoria på denne måten! Og selvfølgelig er Feiring skole hjertelig velkomne tilbake - når som helst!

Fering skole