SISTE: Bjørn Karlstad opplyser at TERNA kom til Mjøsa fra Ålesund.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mjøssamlingene har mange venner, og familien Karlstad i Totenvika må regnes blant de aller beste! For i dag var de ikke snauere enn at de ga oss en fullt operativ båt - M/B "Terna". Den er bygget i stål og har en nydelig 1-sylidret SABB med godlyd. Båten har ikke vært i bruk de siste årene, og Mads Einar Karlstad tenkte at den kanskje kunne komme til nytte i Mjøssamlingene. Og det kan den! Ypperlig til inspeksjon, samt buksering og trossehåndtering ved slippsetting. "Terna" ble sjøsatt i dag, startet fint og gikk fra Totenvika til Minnne for egen maskin med Arild Langaard som fører - eskortert av "Svalen II" og "Willy".  Båten skal være bygget i Tyskland og hatt en fortid i Gudbrandsdalen. Men historikken kommer vi tilbake til. 

Vi må legge til at Karlstad-familien har solide tradisjoner i yrkesbåt-trafikken på Mjøsa med bl.a. "Stjernen" og "Kvik". Mjøssamlingene takker så mye for gedigen donasjon og lover å ta vare på fartøyet.   

Terna s