I går var en dugnadsgjeng i arbeid med å frakte skrogplater fra Richards eiendom og til Minne. Jan G, Arild, Richard. Platene skal monteres som nordvegg på motorhuset. 

I dag har også en liten dugnadsgjeng jobbet med å klargjøre ferja for vinteren - Magne, Arild, Frank og Per Inge. Vi pumpet ut så mye vann vi klarte og helte litt frostvæske i kjølsvinet (kke mye lekkasje nå), sikret mot vanninntrengning ovenfra, ryddet bildekket slik at det er greit å måke snø til vinteren, blendet aktre dør i dekkhus, satte inn provisorisk dør i forenden av dekkshus, la ut nye trosser både til bøya og til 2 landfester. Justerte slik at ferja skal ligge fint i vinter uten å drive inn i brygga eller legge seg over vraket av INDUSTRI II. La båten litt nærmere land slik at skuelystne kan iaktta ferja bedre. Tok i land mye overflødig utstyr. Ordnet med ballast og trimmet ferja ytterligere. Iversen har allerede satt glass i døra i styrehuset, vi mangler nå å få satt inn 3 av 9 vinduer der. Alle koøyer har nytt glass. 

Mjsfrgen og_Willy_05.10.14_s