Lørdag 6. september ble "Mjøsfærgen 1923" sjøsatt fra Minneslippen med 2 formål: Å klargjøre slippen for opphaling av "Skibladner" (som skal skje 12. september hvis alt klaffer) og etablere fast moring med bøye for ferja. Dessuten er det første gang ferja sjøsettes i Mjøsa med dekkshus og et tilnærmet utseende slik hun var da hun gikk ut av rutetrafikk på Randsfjorden i 1972. Det har vært en komplisert jobb å få fartøyet i en skrogmessig midlertidig stand for å kunne ligge i Minnevika i vinter. Da hun ble heist ut i Mjøsa i november i fjor ble det avdekket betydelige svakheter og lekkasjer. Derfor måtte båten meget raskt opp av vannet igjen, og det medførte at hun ble tatt opp liggende på siden. Oppretting og - ikke minst sikring - er utført i flere faser. Sandblåsing og grunning i vår. Plater er skiftet, nagler sveist, propeller demontert og hylsene plombert. Vi måtte også prosjektere en permanent løsning for opplag i sjøen. Moring (betongkloss på ca 5 tonn) ble støpt om bord på ruller. Nye støtter for utsetting ble sveist. Og så kom dagen.....

Kl 10.00. Perfekte forhold - lite vind og strøm, men en del sand måtte måkes vekk fra skinnegangen. Og ut bar det - helt til slippvogna ikke ville lenger. Men ferja hang stadig fast i stålstøttene. "Sævat" var rekvirert for slep til opplagsplass, men måtte også hjelpe til med uthaling av slippvogna sammen med "VB70". Men vi hang stadig fast på grunn av moringa som sto på dekk og ga båten et uønsket akterlig trim. Tok derfor om bord et antall plastfat og pumpet i vann for bedre trim. Det hjalp - og med litt manøvrering ved hjelp av "Sævat" kom ferja endelig fri av slippvogna. Inspeksjon under dekk avslørte 2 lekkasjer: ved en plateskjøt midtskips babord og ved skroggjennomføring ved bruksvannventilen - men heldigvis ikke dramatisk. Så bar det ut til plassen der moringa skulle vippes over bord - og hektisk aktivitet med kjettingtaljer for å jekke betongkolossen ut. "VB70" hadde tau i bøya for å holde moringkjettingen stram og klar av moringa. Et gedigent plask! - og moringa forsvant i dypet. Men posisjonen på bøya var ikke perfekt - hadde mistanke om at kjettingen lå litt forkjært. "Sævat" forsøkte å slepe bøya, men akk - akkurat der lå ei anna bøye og "Sævat" fikk tauet i baugpropellen. Til alt hell var 2 dykkere ved å gjøre seg klare inne på stranda, den ene ble kjapt kjørt ut med varpebåten og han ordnet problemet ganske kjapt og "Sævat" gikk til kai. Men moringsbøya lå stadig på feil plass - kjettingen måtte ha hengt seg fast. Vi fyrte opp "Willy" - satte et tau i bøya og tok sats.... Resultatet ble slik vi ønsket: Kjettingen i bøya hadde nok kommet under moringa - nå kom den fri og bøya seilte fint innover til den plassen vi hadde bregnet (moringa ligger på 8 meters dyp med 36 meter kjetting). Deretter fikk vi ferja i perfekt posisjon: ved laveste vannstand vil hun ikke få bunnberøring, men likevel pent inntil anlegget med trosser i land som kan justeres ved behov. Etter at moringa gikk over bord fikk båten et forlig trim, men vi justerte ved å flytte noen av plastfatene med vann midtskips - når motor og fast ballast kommer på plass igjen blir trimmen ok. La båten enda litt lenger inn for å få om bord 230V til lensepumper.

Kl 20.00: Vi inspiserte alle rom under dekk for lekkasje - ingen endring. Ryddet og monterte lys på dekk.

Stor takk fra styreleder til frivillige mannskaper i dag: Ole Arnt, Frank, Arild, Magne, Birgit, John og Åge - samt "Sævat" med mannskap! Forbilledlig samarbeid og godt humør :-)

 

Bye s

Over: Bøya i posisjon med "VB70" - moringa klar!

Under: Moringa går over bord! Redaktøren gjør et hopp for ikke å bli en del av moringa.....

Moring overb

Under: "Willy" trekker moringskjettingen løs og manøvrerer bøya på plass. 

Ferja og_willy