Den 12. juni 2014 ble huset på Minneverket innerst i Minnevika revet. Det er Jernbaneverket v/ROM Eiendom som er eier, og stedet er planlagt brukt til anleggsvirksomhet under utbygginga av jernbanen og den nye brua over Vorma/Minnevika. Mjøssamlingene har gjort innsigelse mot rivinga fordi den endrer kulturlandskapet i Minnevika med betydning for museet vårt. Minneverket har vært teglverk og skriver seg tilbake til begynnelsen av 1800-tallet eller tidligere. Foto: Åge Bjørnstad. 

Minneverket 12.06.14_s