17. og 18. mars var det igjen dugnadsgjeng i sving - hele dagen! Stålsanda fra blåsinga er samlet opp, motoren er snart klargjort for å bli tatt ut. Det er skåret hull i dekk rett over motoren for utheising og skraping av dekkshusene er påbegynt. Dessuten hadde vi møte med Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter tirsdag. Arbeidet med utbedring av skroget blir mer omfattende enn først antatt, men ingen helt store overraskelser. Vi ble enige om å utsette oppstart av arbeidet til 31. mars slik at det blir litt bedre tid til forberedelsene. Frivillige fortsetter å jobbe med skuta kontinuerlig. 

Under: Thor Sundbakken og Jan Granholt jobber i maskinrommet

John 2_s

Under: Georg Jensen lager provisorisk luke i dekket over motoren.

John 3_s

Under: John Pedersen har begynt med dekkshusene

John s