Torsdag 30. januar var Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter (Kristiansand) på besøk på Minne for å besiktige "Mjøsfærgen" som ligger på slippen. Fartøyet er rettet opp - skal nå finjusteres og påsveises støtter. Bredalsholmen er fartøyvernsenter med spesielt ansvar for stålfartøy, og skal i løpet av våren restaurere skroget på ferja. Vi er i gang med å lage en plan for dette arbeidet, og møtet i dag var preget av optimisme. Tilstanden er generelt bra, men med en del skader og flere lekkasjer som må utbedres. Sandblåsing, zinkpriming, 2 mellomstrøk og toppstrøk er nødvendig. Dessuten må begge rorene repareres og begge akslingene trekkes. Slingrekjølene er en utfordring. Vi må klare noe på dugnad, mens fartøyvernsenterets folk tar alt som må utføres med fagmessig kompetanse. Målet er å få ferja sjøsatt så raskt som mulig - med alt under vannlinja i forskriftsmessig stand. Dekkhusene bør også på plass igjen før sjøsetting. Men - vi må vente på litt vårligere vær før arbeidet kan starte. 

Fra venstre i snødrevet: Jon Helge Aas (sjef Bredalsholmen), Bjørn Anders Nesdal (fartøyvernkonsulent), Frank Iversen og Per Inge Høiberg. FOTO: Åge Bjørnstad

Minne Bredalsh_s