Fredag 2. august fylte D/S "Skibladner" 157 år. Sørgående rute, og på alle anløpssteder var det flotte markeringer - men også på Minne! Der gikk veteranbåtsøstrene "Willy" og "Winnie" ut for å møte damperen. Og på land hadde det samlet seg ivrige jubilanter. Redaktøren var på Kapp. Formiddagsanløpet ble markert med ordfører og turistsjef, og fra helikopterdekket på "Svalen II" kom det levende trekkspillmusikk! Kveldsanløp Kapp: R/S "Mjøsvekteren" og M/B "Start" gikk i møte med bursdagsbarnet - og redningsskøyta eskorterte til Gjøvik. Det ville nok "Start" også gjerne, men 13 knop blir i meste laget for den gamle tømmertrekkeren...

 

157 a_s

Over: "Winnie" eskorterer - bildet er tatt fra "Willy" - i samme oppdrag

Under: Mjøssamlingene, "Winnie" på vei opp stryken.

157 e_s

 

Mye folk på kaia på Kapp, ordføreren venter på dampbåten, trekkspiller Mons Ensrudhagen troner på toppdekket av "Svalen II"

157 c_s

157 d_s

Over: Midt i bildet med blankpussede sko: Aksel Aspeli som har vært pådriver for vellykket bursdagsfeiring.