Årsskifte er tiden for vareopptelling og statistikk, og her er noen aktueller tall for den som er interessert i slikt:

Mjøssamlingenes hjemmesider har hatt 6200 besøk i 2012. Det gir et gjennomsnitt på 17 treff pr dag, og redaktøren er fornøyd.

Medlemstall foreningen pr 31.12.12:  120 betalende medlemmer 

Besøkstall Minne 2012:  1197

 

Vannstand 1. januar:

2013:  404

2012:  410

2011:  281

2010:  408

2009:  310

2008:  383

2007:  447

2006:  340

2005:  369