Det er stadig mye vann i Mjøsa, og det blir bemerket at vannstanden er uvanlig høy. Men statistikken for de siste 7 årene viser at fenomenet kanskje ikke er så spesielt:

2005: 511

2006: 524

2009: 522

2010: 402

2011: 428

2012: 525 

 

Redaktøren har dessverre ikke målinger for 2007 og 2008.