Siste: SÆVAT blir, etter det vi hører,  stående på grunna i vinter.

Lørdag ettermiddag gikk M/S SÆVAT på en sandbanke i Vorma utenfor Sætre under arbeid med å frakte diverse materialer fra Eidsvoll til Fremmingøya. Dette skjedde på den andre turen fartøyet gjorde samme dag i dette arbeidet. Lasten på ca 10 tonn ble fjernet uten at det hjalp. Redningsskøyta ble tilkalt og forøkte å få båten fri, men resultatet ble at hun står enda mer fast. Eieren vurderer nå om SÆVAT skal  bli stående på sandbanken i vinter og vente på høyere vannstand til våren. Vi oppdaterer saken fortløpende.