Åpen dag på ATLUNGSTAD BRENNERI søndag 30. september kl 1200. Se brenneriets hjemmeside: ATLUNGSTAD

I den forbindelsen vil motorjakta SVALEN II gå fra Toten til Stange med ei potetlast som umiddelbart skal foredles ved brenneriet. Foreløpig blir det på symbolstadiet med  0,1 tonn råvare som forøvrig er gitt av BIOFORSK APELSVOLL på Kapp. Da SVALEN II gikk i potet- og sprit-trafikk på Atlungstad i de gode gamle dage, kunne båten levere opptil 50 tonn poteter i slengen. Vi håper at dette blir fast høstrute for gamle SVALEN, og vi er ganske sikre på at poteter fra Toten - fraktet over Mjøsas blanke bølger - vil gi en helt genuin smak på sluttproduktet fra brenneriet!

Siden kaianlegget ved Atlungstad dessverre ligger i ruiner, vil SVALEN ankre opp utenfor anlegget og potetlasta blir rodd i land. Det er planer om å bygge opp igjen den gamle og nesten 100 meter lange brygga - det ser vi fram til.