Viderebringer melding tirsdag 18.09.12 fra Aksel Aspeli, matros på D/S SKIBLADNER som nå er på slipp:

" ...vi brukte SÆVAT for å slepe jernbaneverkets lekter opp Minnestryken. De sto og stanga mot strømmen hele dagen, selv ikke med hjelp av fritidsbåter kom de seg opp. Odd Martinsen kom ned med SÆVAT - DA kom de seg opp, såvidt. Deretter satte de "beina" i bånn rett nord for bruene og skulle ta ferden videre for egen maskin i morra, onsdag."

Alle bilder: Aksel Aspeli

Svat ss2

Svat s_s

Svat slep_s

S steames_s