Årmøtet i Mjøssamlingene vedtok  med øredøvende aklamasjon å utnevne KÅRE TORGUNRUD til æresmedlem! - "for lang, trofast og enestående tjeneste". Kåre var med å stifte Mjøssamlingene i 1981 og har sittet i styret hele tiden fram til i dag. Han har vært en sentral drivkraft gjennom hele vår historie og en uvurderlig ressurs på alle måter. Dessuten er Kåre en hedersmann i ordets beste forstand! Mjøssamlingene takker Kåre hjerteligst for hans store innsats og regner med at han vil fortsette å bidra med sin unike kunnskap og formidling i mange år framover! Kåre er Mjøssamlingenes aller første og eneste æresmedlem, og det er derfor en utmerkelse som  henger meget høyt. GRATULERER KÅRE!

Kre resmedlem

Foto: Åge Bjørnstad