Mjøssamlingene ble stiftet i 1981, og i alle disse 30 åra siden er det èn mann som peker seg ut: avtroppende styreleder Arne Julsrud Berg. Han har vært aktiv i styret helt fra aller første dag;  som administrator, historiker, idèmaker og samlende kraft. Han har vært med på å utvikle Mjøssamlingene på alle måter, skaffet store  ressurser og vært ideolog og inspirator i alt arbeid. Vi andre i foreningen takker Arne for hans første 30 års innsats - og regner med at det blir minst 30 år til! Men i anledning av at han nå trer ut av styret, ble dette markert på årsmøtet. Hans makker i alle år, nestleder Kåre Torgunrud, overrakte en liten plakett som minne om 30-årsjubileet, og som en påminnelse til Arne om at Mjøssamlingene også framover vil gjøre krav på hans kunnskaper og evner. Altså ingen grunn til å hvile på laurbærene! Åregaffelen symboliserer framdrift ved krafttak - og er funnet på mjøsstranda nedenfor Starum der Arne vokste opp. (Foto: Fredholm)