MJØSSAMLINGENE har fått arkivet etter Jan H. Olstad i gave! Olstad døde i vår, og han var jo mannen bak bøkene om DS Skibladner og har forsket mye i båttrafikken på Mjøsa. Arkivet ble oversendt Arve Nordsveen som nå går gjennom papirer og bilder, og så langt kan vi si at det er masse interessant stoff for oss her. Det hele vil bli overlatt Mjøsmuseets dokumentasjonssenter på Kapp for registrering og arkivering.

MJØSSAMLINGENE takker så mye til Olstads arvinger for verdifull donasjon.