VÅRDUGNADEN på Minne (8.mai 2010) ble også i år meget vellykket! Hele 18 arbeidsføre menn deltok med stor iver, og det er hyggelig at så mange med så forskjellig bakgrunn, men med felles interesse for å ta vare på anlegget på Minne kan gjøre en så stor jobb! Vi nevner ingen navn, men her var det byråkrater, håndverkere, mekanikere, en var lærer, en lege, en musiker, en tømmerhogger, forretningsmenn, og mange andre yrker representert i samstemt dugnadsånd! Det viser at interessen er levende og aktiv! Det ble gjort en masse arbeid, vi nevner i fleng: maling av en av mudderlørjene, vasking av nordveggen på Amundstua, ryddidng i Skibladnerbua, montering av motordeler (Seffle) i MF Helgøya, felling av trær, med mer. Og da vi malte mudderlørja fikk vi se merker som viser at i hvert fall noe materiale stammer fra et belgisk stålverk og er over 100 år gammelt.

Bildet viser lasting av Seffle-motordeler i ferja, som etterpå ble skrudd sammen i maskinrommet. Flere bilder kommer etter hvert!