Lørdag 6.juni 09 var en det søk etter vrak med såkalt side-scan-sonar i Totenvika. Glenn Knudsen fra Gasss-Tech stilte med avansert utstyr, og formålet var å kartlegge bunnen i området og for om mulig å lokalisere vraket av M/S KVIK. Søket ble utført ganske profesjonelt, og nå skal innsamlet data analyseres, bl.a. av en ekspert i Australia. De ble ingen store umiddelbare funn, men analyseresultatene må vi vente litt på. Ekspedisjonen var et samarbeid mellom Glenn Knudsen/Gasss-Tech, Mjøsen Dykkerklubb og Mjøssamlingene. Og det er interesse for lignende undersøkelser på andre steder i Mjøsa etter hvert som kan skaffe mye informasjon om Mjøsbunnen.

Ekspedisjonsbåten (Svenn Sandvolds Fevik 23) er rigget for søk. På plattforma akter ligger "fisken" som slepes etter båten og som samler informasjon ved å sende og motta lydbølger. Inne i båten er det avansert elektroninsk utstyr som behandler signalene fra "fisken".

 

Glenn peker på et funn på skjermen

 

kipper Svenn Sandvold styrer nøyaktige kurser for å dekke området, mens Jan Granholt har kontroll på slepet og GPS'en