1.april -09 vil stå som en viktig dato i MJØSSAMLINGENES historie. Glommens og Laagens Brugseierforening har inngått en avtale med Foreningen Mjøssamlingene som innebærer at GLB overdrar vederlagsfritt alle eiendeler på Minne til Mjøssamlingene. Det vil si at Mjøssamlingene fra denne dato er eier av slippen m/utstyr, fløterbrakka, båtene WILLY og VB 70 samt småbåtene og de 2 store mudderlekterne. D/S DØLEN (som ligger forlist syd for Minne) er også med i avtalen, med forbehold om at GLB har vært formell eier av fartøyet. Foreningen Mjøssamlingene retter en stor takk til en framsynt ledelse i GLB som har forstått den kulturhistoriske betydningen av å få hele anlegget på Minne over på et eieransvar som vil forvalte dette på beste måte for framtida med vedlikehold og, ikke minst, formidling av Mjøshistoria. Så nå er det all grunn til å heise flagget!