FREMMINGØYA er solgt, og Mjøssamlingene overtar alt løsøre av historisk verdi. 24/6 2008 var en arbeidsgjeng i sving for å hente gjenstander. Vi brukte M/B WILLY til transporten, og gikk 2 turer for å få med alt: Ankere, tauverk og blokker, verktøy, 2 robåter, vannkikkert, en gammel påhengsmotor, lanterne, vedkjelke og mye mer. Neste oppgave er å få alt registrert og lagret, evt utstilt. Arbeidsgjengen i dag besto av Kåre Torgunrud, Kjell Johs. Torgunrud, Magne Olav Bøe, Magne Rugsveen og Per Inge Høiberg, og vi jobbet i mange timer og med tunge tak. Men det var anstrengelsen verdt!

 

To fine robåter ble slept helskinnet til Minne. Et bra tilskudd til småbåtsamlinga.

 

Dette er ikke tømmer, men påler som ble brukt til merking av skipsleia i Vorma, de ble senket ned med en stein slik at de sto loddrett i elva som sjømerker.

 

Her er vi i gang med å trekke et av de store ankrene til mudderapparatet. 4 mann var ikke nok, fotografen  måtte også legge seg i selen! Vi fikk det selvfølgelig ikke om bord i WILLY, men hengte det i baugen….
Fotos: Høiberg