fra arkivene

 

I 1918 var det planer om å flytte OSCAR II fra Randsfjorden til Mjøsa til tømmertrekking. I stedet ble det besluttet å bestille en spesialbygget tømmersleper til Mjøsa. Originaltegningene av SÆVAT (på Fetsund) er fra 14. desember 1919, og 1. juni 1920 finner vi et brev om overtakelsen av båten. Sævat er bygget ved Glommens Mek (bygg nr 39), og er på 54 ft, 13,3 ft bred, dybde i riss 6,2 ft., 30 Brt. Anskaffer: Christiania Tømmerdireksjon. Mannskap: 5 -7.
Første motor var AVANCE 2 cyl, og i 1939 finner vi et dokument på at friksjonskoblingen er skiftet. Maskinen ble byttet til UNION 4 cyl i 1951 (240 Hk). I 1955 fikk Sævat radiostasjon (SIMRAD - Willy Simonsen). Fløtersjefen på Lillehammer hadde også radiostasjon slik at båten kunne dirigeres derfra. WILLY og WINNIE hadde kun mottakere, men kunne følge med på kommunikasjonen mellom Sævat og ledelsen (fiskeribølgen), og derfor kunne de reagere raskt dersom Sævat hadde behov for assistanse. Ombyggingstegning av Sævat er datert 11.januar 1958 og er undertegnet Furuholmen og Scheen. Ombygginga ble utført av Kristensens Mek., Fredrikstad, og sluttregninga datert 31.mai 1958 er på hele kr 73.500,-. Båten ble også malt i GFF sine nye farger. I desember 1960 ble UNION'en byttet ut med en Caterpillar D342, 6 cyl. 220 Hk, og den 15.sept. 1961 rapporteres det at Sævat har brukt 8500 liter mindre brennolje pr sesong med den nye maskinen.

START og SÆVAT på slipp 1935

 

Sævats videre historie kort fortalt:        
Trakk Mjøsas største tømmerslep på 109.162 stokker i 1964. Tatt ut av slepinga i 1972. Lå stille på Minne i 9 år. Solgt til Mjøsfærgen AS i 1981 og pusset opp, solgt videre til AS Mjøslekter i 1983 som leide den ut til bygginga av Mjøsbrua. I den jobben ble båten ganske ramponert, og noe av dette ble utbedret på slippen på Smedstua. I 1989 ble Sævat solgt til Odd Martinsen på Kapp, og har stadig diverse oppdrag. Sævat er oppgradert med thrustere og kran, og alderen til tross, så er Sævat i dag et operativt fartøy som ikke står tilbake for atskillig nyere taubåter!